G开头人物列表
 1. 甘茂
 2. 甘罗
 3. 郭汜
 4. 桂萼
 5. 顾少连
 6. 管辂
 7. 郭永怀
 8. 独孤伽罗
 9. 果郡王
 10. 郭沫若
 11. 高望
 12. 郭胜
 13. 高士达
 14. 眭弘
 15. 公孙无知
 16. 葛嫩娘
 17. 高逊志
 18. 耿炳文
 19. 耿继茂
 20. 戈小娥
 21. 管道升
 22. 顾安
 23. 高克恭
 24. 郭桓
 25. 顾闳中
 26. 高适
 27. 高棅
 28. 耿裕
 29. 公子高
 30. 葛婴
 31. 顾宪成
 32. 光懿皇后
 33. 顾宪之
 34. 古弼
 35. 苟颓
 36. 公孙贵宾
 37. 高照容
 38. 高允
 39. 高岳
 40. 高延宗
 41. 高俨
 42. 高慎
 43. 高绍信
 44. 庚丁
 45. 甘盘
 46. 高隆之
 47. 高湝
 48. 高恒
 49. 郭宪
 50. 郭舍人
 51. 郭解
 52. 郭璜
 53. 郭伋
 54. 贯高
 55. 灌夫
 56. 贡禹
 57. 公孙述
 58. 公孙敖
 59. 恭怀梁皇后
 60. 耿秉
 61. 甘忠可
 62. 甘英
 63. 盖公
 64. 关龙逄
 65. 葛天氏
 66. 公孙越
 67. 共工
 68. 皋陶
 69. 公孙度
 70. 噶尔丹
 71. 贯休
 72. 关汉卿
 73. 葛邲
 74. 欧阳珣
 75. 公孙贺
 76. 公孙弘
 77. 公孙止
 78. 公孙绿萼
 79. 灌婴
 80. 郭芙
 81. 郭襄
 82. 高绍义
 83. 甘宝宝
 84. 郭啸天
 85. 郭靖
 86. 谷瑞玉
 87. 耿恭
 88. 郭松龄
 89. 甘茂
 90. 公子通
 91. 郭侃
 92. 高颎
 93. 辜鸿铭
 94. 耿纯
 95. 盖延
 96. 耿弇
 97. 顾维钧
 98. 高月
 99. 盖聂
 100. 桂祥
 101. 高渐离
 102. 公孙衍
 103. 高欢
 104. 顾雍
 105. 郭威
 106. 郭图
 107. 高拱
 108. 广德公主
 109. 毌丘俭
 110. 高澄
 111. 关麟征
 112. 高志航
 113. 固伦和孝公主
 114. 固伦和敬公主
 115. 固伦纯禧公主
 116. 固伦雍穆长公主
 117. 固伦温宪公主
 118. 固伦纯悫公主
 119. 固伦恪靖公主
 120. 固伦端贞长公主
 121. 固伦温庄长公主
 122. 固伦端敏公主
 123. 虢国夫人
 124. 恭亲王
 125. 哥舒翰
 126. 固伦荣宪公主
 127. 固伦淑慧长公主
 128. 古斯塔夫二世
 129. 高俅
 130. 恭愍皇后
 131. 恭怀皇后
 132. 恭淑皇后
 133. 郭清悟
 134. 郭圣通
 135. 高阳公主
 136. 恭僖皇后
 137. 高士廉
 138. 高力士
 139. 谷寿夫
 140. 冈村宁次
 141. 高仓健
 142. 格奈瑟瑙
 143. 耿金花
 144. 顾大嫂
 145. 古德里安
 146. 桂永清
 147. 戈林
 148. 戈培尔
 149. 顾祝同
 150. 龚旺
 151. 郭盛
 152. 高尔察克
 153. 关胜
 154. 公孙胜
 155. 高滔滔
 156. 郭女王
 157. 关盼盼
 158. 顾横波
 159. 馆陶公主
 160. 钩弋夫人
 161. 哥伦布
 162. 郭子仪
 163. 高仙芝
 164. 勾践
 165. 鬼谷子
 166. 管仲
 167. 甘宁
 168. 郭嘉
 169. 公孙瓒
 170. 高长恭
 171. 高纬
 172. 高湛
 173. 高殷
 174. 高洋
 175. 高宠
 176. 光绪
 177. 关羽
尊宝娱乐